Historia

Historyczny protoplasta naszego Stowarzyszenia czyli Stowarzyszenie Zwykłe Niezrzeszone Maltretowane Kobiety i Dzieci powstało spontanicznie kilka lat temu , jako skumulowany wynik autentycznego społecznego zapotrzebowania na pomoc różnym osobom w ten szczególny sposób poszkodowanym. Urszula Walas – pomysłodawczyni i prezes Stowarzyszenia Maltretowanych Kobiet i Dzieci i obecny prezes Stowarzyszenia „VICTORIA” zorganizowała grupę osób od wielu lat bezinteresownie pomagających ludziom maltretowanym i potrzebującym pomocy.
Zgodnie z programem Stowarzyszenia prowadzona jest kompleksowa pomoc, a szerzej- zrozumienie istoty problemów osób maltretowanych. Według ocen wielu osób bezpośrednio zainteresowanych tą problematyka , są to działania najbardziej skuteczne.

Dziś, z pewnej już perspektywy widać wyniki różnorodnych działań Stowarzyszenia. Są to m.in. uruchomione procedury prawne osób pokrzywdzonych i różnorodne formy wsparcia psychicznego na spotkaniach i obozach , dokumentowane kolejnymi kronikami.
Do naszego Stowarzyszenia przychodziły różne osoby (niekoniecznie kobiety i dzieci) prosząc nas o pomoc. Powstał pomysł zbudowania czegoś większego, co odpowiadałoby aktualnym potrzebom społecznym.
W dniu 6 marca 2001 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Obrony Przed Przemocą „Victoria”.