Formy Pracy

Jesteśmy organizacją charytatywna i społeczną.
Zajmujemy się pomocą ofiarom wszelkiej przemocy, a zwłaszcza w rodzinie.
Nasza pomoc polega na:
1. ogólnym poradnictwie życiowym
2. budowaniu programu ,,Krok po kroku” w rozwiazywaniu problemów zyciowych
3. pisaniu pism procesowych do różnych urzędów państwowych i organów Wymiaru Sprawiedliwości
4. wsparciu ofiary na sali sądowej
5. organizowaniu w miarę możliwości wypoczynku ziomowo- letniego – organizowaniu samopomocy
6. wypoczynku sobotnio – niedzielnego , dla osób zagrozonych społecznie , wolontariatu i osób wspierających
7. integrowaniu i aktywizacji środowiska zagrożonego społecznie ze środowiskiem nie zagrożonym społecznie
8. rozwijaniu współpracy międzyśrodowiskowej w warunkach turystyki krajowej i zagranicznej
9. udzieleniu szybkiej pomocy ofiarom przemocy we współdziałaniu z organami Wymiaru Sprawiedliwości.
10. budowaniu sieci instytucji osób prywatnych chętnych do wspólpracy , wspieraniu naszych przedsięwzięć.

Od 1995 roku organizujemy wyjazdy weekendowe i wakacyjne dla naszych uczestników. Średnio około sześć razy w ciągu roku w grupach od 10 do 30 osób . Uczestnicy wspólnie spędzają czas wolny.
Dokumentuje to nasza kronika. Posiadamy pozytywne opinie o naszych imprezach. Co miesiąc spotykamy się w grupie wsparcia i uczymy się podejmować samodzielne decyzje wolne od obaw i lęków.

Chcielibyśmy aby nasi członkowie mogli przynajmniej raz w roku spędzić prawdziwe wakacje poza swoim środowiskiem patogennym (przemocy), by miło wspominali i odzyskali siły fizyczne i psychiczne.

Preferujemy formy pracy:

grupy terapeutyczne wg potrzeb,
warsztaty aktywnych i asertywnych postaw w życiu,
warsztaty rozwoju osobowości,
badanie zdolności zawodowych, kierowniczych i intelektualnych,
kursy i szkolenia m.inn. językowe, obsługi komputera, wizażystek , umiejętności manualnych,
doradztwo : Życiowe oraz patentowe, ochrona własności intelektualnej,
wsparcie profilaktycznego lecznictwa – terapia ruchowa, ćwiczenia relaksacyjne, masaż,
bliżej zanikającego folkloru,
wydawnictwo, publikacje.