Kondolencje

Prof. dr.  hab. Andrzej Witold Szwarc

w dniu 7 listopada 2016r, w wieku 96 lat . odszedł po nagrodę do Pana  za swe pracowite i  dobroczynne  Zycie , jak często mówił o sobie „Ojciec Chrzestny naszego Stowarzyszenia Obrony przed Przemocą „VICTORIA”, który w   przebogatym kalendarzu zajęć znalazł zawsze czas  by nieść  razem z Rodziną i Przyjaciółmi pomoc ofiarom przemocy w rodzinie . Jego serce i oddanie  skrzywdzonym  dzieciom  i matkom   było pojemne,  bez dna. Zawsze  z  najwyższą godnością i  kulturą  pochylał się nad losem  ofiary przemocy ,  jak dobry,  zatroskany Ojciec  i niósł wszechstronną pomoc. Jego dobroć ,  życzliwość   i zaangażowanie  na rzecz   klientów SOPP „VICTORIA”  były  troską   do  końca, aż zgasł . Odszedł od nas Człowiek Wielkiego Serca.

Jego Wielkoduszność   nie ma ceny

Wdzięczni Panu Profesorowi ,   składamy wyrazy współczucia Rodzinie,  dziękując za wieloletnie wsparcie.

Zarząd Stowarzyszenia Obrony przed Przemocą „VICTORIA”

Tu poczytaj

http://uni.wroc.pl/o-nas/nagrody-i-wyr%c3%b3%c5%bcnienia/doktorzy-honoris-causa/andrzej-witold-szwarc

http://wspia.pl/aktualnosci-10/zmar-prof-dr-hab-andrzej-witold-szwarc/