Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło przyznania dotacji Centrum Praw Kobiet

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,20251666,ministerstwo-sprawiedliwosci-odmowilo-przyznania-dotacji-centrum.html?disableRedirects=true