Zabiore-Cie-jesienia-do-brukseli-front-e1446977039578Ewa Krzyształowska i Urszula Walas  wzięły udział w spotkaniu  z pisarka Agnieszką Korzeniewską z Brukseli i Podlasia ( Siemiatycze) na zaproszenie żony Krystyny syna Marka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie – podróżnika i literata.

Spotkanie dot. promocji książki „Zabiorę Cię jesienią do Brukseli”.

W rozmowie z autorką znalazłyśmy wspólne pola z misją naszego Stowarzyszenia w zakresie min. promocji kobiet oraz   niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Odkryłyśmy wspólnego ducha społecznikowskiego.

Te przestrzenie zainspirowały  twórczość literacką autorki zmierzającą do własnej niezależności kobiety żyjącej w rodzinie.